Programy Unijne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

 

PROGRAMY UNIJNE

RAK NA WSPAK

PROGRAM REHABILITACYJNY DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
„RAK NA WSPAK”

NZOZ ESKULAP w Łodzi zaprasza do zapoznania się z założeniami Programu Rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego „RAK NA WSPAK”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

DLA KOGO?
Program skierowany jest do grupy 105 pacjentów w wieku aktywności zawodowej (15+) z terenu województwa łódzkiego, będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz do osób pragnących wrócić na rynek pracy dzięki otrzymanym świadczeniom rehabilitacyjnym. W Programie nie mogą brać udziału osoby posiadające orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy oraz korzystające z rehabilitacji w ramach środków publicznych w chwili deklarowania chęci udziału w Programie.

CELE PROGRAMU
Udział w Programie ma na celu poprawę stanu psychofizycznego Uczestników oraz ich szybszy powrót do aktywności życiowej, w tym również zawodowej. Realizacja Programu przebiega zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA I FORMY REALIZACJI PROJEKTU
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, codziennie w godzinach od 8.00-16.00 w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 61
telefon 510 182 755
e-mail: rehabilitacja@eskulapretkinia.pl

Istnieją dwie ścieżki umożliwiające przystąpienie do Programu:

 • Pacjent spełniający kryteria uczestnictwa zostaje skierowany do udziału w Programie przez lekarza prowadzącego (onkolog, chirurg onkolog, torakochirurg, chemioterapeuta, radioterapeuta, neurochirurg, ortopeda, ginekolog itp.)
 • Pacjent zgłasza się do Biura Projektu, po spełnieniu wstępnej kwalifikacji kierowany jest na konsultacje do lekarza onkologa, który wydaje decyzje o włączeniu do programu. Następnie pacjent kierowany jest na wizytę u lekarza rehabilitacji medycznej, który ustala Indywidualny Plan Rehabilitacji.

Regulamin uczestnictwa Rak na Wspak

Uczestnictwo w Programie daje Pacjentowi możliwość skorzystania z najbardziej skutecznych form utrzymania/powrotu do sprawności fizycznej dzięki zabiegom rehabilitacyjnym z elementami indywidualnej edukacji zdrowotnej. Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych i obejmuje od 4 do 10 procedur dziennie (w zależności od potrzeb Pacjenta). Po każdej z serii zabiegów odbędzie się lekarska porada rehabilitacyjna, której celem jest stwierdzenie zasadności dalszej rehabilitacji (lub jej modyfikacja). W ramach Programu przewidziana została też specjalistyczna pomoc ze strony psychologa/seksuologa, psychoterapeuty, logopedy oraz dietetyka. W uzasadnionych przypadkach Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu.

Czas trwania projektu do 30.11.2021r.

ZADZWOŃ – 510 182 755

NA ZDROWIE

PROGRAM ZDROWOTNY WSPIERAJĄCY PACJENTÓW Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ
„NA ZDROWIE”

DLA KOGO?

Program jest skierowany do pacjentów z nadwagą lub otyłością, w wieku aktywności zawodowej (30-65 lat), z terenu miasta Łodzi oraz powiatu pabianickiego i zgierskiego. Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową.

CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wzrost szans na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego, zmagających się z nadwagą lub otyłością.

Efektem działań Programu będzie zmniejszenie masy ciała o min. 5% wyjściowej masy ciała, obniżenie BMI lub obwodu talii uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i uczestniczących w jego działaniach.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO PROJEKTU

 1. Miejsce zamieszkania: miasto Łódź + powiat: pabianicki, zgierski.
 2. Wiek: 30 – 65 lat.
 3. BMI: ≥ 25 kg/m² – ≤ 39,9 kg/m² lub obwód talii: kobiety >80 cm, mężczyźni>94 cm.
 4. Pozytywna opinia lekarza pierwszego kontaktu dotycząca udziału osoby w Programie.
 5. Wyniki badań wykonanych przez pacjenta na potrzeby wstępnej kwalifikacji do Programu (wykonane nie później, niż miesiąc przed wizytą).

Badania: morfologia pełna, lipidogram, glukoza i insulina na czczo, glikemia przygodna, aminotransferazy wątrobowe, kwas moczowy, ciśnienie tętnicze.

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU

Jeżeli nie jesteś pacjentem naszej Poradni:

 • odbierz skierowanie do Programu „NA ZDROWIE” w Poradni Eskulap lub pobierz druk ze strony www.eskulapretkinia.pl
 • poinformuj swojego lekarza o wdrożeniu Programu Zdrowotnego, przekaż do wypełnienia skierowanie do programu
 • poproś o skierowanie na badania laboratoryjne
 • zgłoś się do Poradni NZOZ Eskulap przy ul. Kusocińskiego 61 z aktualnymi wynikami badań i z wypełnionym skierowaniem od Twojego lekarza.

Pobierz skierowanie do programu

Pobierz informator edukacyjny dla uczestników programu

Pobierz pakiet informacyjno-szkoleniowy dla lekarza POZ

Regulamin – zasady udziału w Projekcie Na Zdrowie

Jeżeli jesteś pacjentem naszej Poradni:

 • umów się na wizytę do swojego lekarza.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Uczestnik Projektu otrzymuje:

 • 12 indywidualnych konsultacji dietetycznych oraz półroczny plan żywieniowy
 • 2 konsultacje z psychologiem
 • 3 grupowe zajęcia z psychologiem
 • refundacje zajęć aktywności fizycznej
 • końcowe badania laboratoryjne oraz wizytę lekarską

W uzasadnionych przypadkach Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu na konsultacje oraz kosztów opiekuńczych.

Czas trwania projektu: 01.07.2020-30.06.2022r.

Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu „Na Zdrowie”
PORADNIA NZOZ ESKULAP przy ul. Kusocińskiego 61 w Łodzi
tel. 42 251-10-90, www.eskulapretkinia.pl

ZADZWOŃ – 513 811 436

STREFA KRĘGOSŁUPA

PROGRAM REHABILITACYJNY SKIEROWANY DO OSÓB Z CHOROBAMI GRZBIETU I KRĘGOSŁUPA
„STREFA KRĘGOSŁUPA”

NZOZ ESKULAP w Łodzi zaprasza do zapoznania się z założeniami Programu Rehabilitacji leczniczej dla pacjentów  z chorobami grzbietu i kręgosłupa z terenu województwa łódzkiego “STREFA KRĘGOSŁUPA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

DLA KOGO?

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Łodzi oraz powiatów: łaskiego, pabianickiego, sieradzkiego, poddębickiego, zduńskowolskiego oraz zgierskiego w wieku aktywności zawodowej 15+ ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.

Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku udzielonych świadczeń rehabilitacyjnych.

CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wzrost szans na podjęcie, utrzymanie oraz przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego, zmagających się chorobami grzbietu i kręgosłupa.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO PROJEKTU

 • Miejsce zamieszkania: miasto Łódź + powiat: łaski, pabianicki , sieradzki, poddębicki,, zduńskowolski, zgierski
 • Wiek: 15+ ( osoby aktywne zawodowo lub deklarujące powrót na rynek pracy)
 • Dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę nie starsza niż rok
 • W programie nie mogą brać udziału osoby korzystające ze świadczeń rehabilitacji leczniczej z powodu tego samego rozpoznania, finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 6 miesięcy

FORMY REALIZACJI PROJEKTU

Uczestnictwo w Programie daje Pacjentowi możliwość skorzystania z najbardziej skutecznych form utrzymania/powrotu do sprawności fizycznej dzięki zabiegom rehabilitacyjnym z elementami indywidualnej edukacji zdrowotnej. Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 15 dni zabiegowych (w zależności od potrzeb Pacjenta). W ramach Programu przewidziana została też specjalistyczna pomoc ze strony psychologa oraz dietetyka.

W uzasadnionych przypadkach Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu do Placówki  oraz kosztów opiekuńczych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, codziennie w godzinach od 8.00-16.00 w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 61
telefon +48 533 222 003
e-mail: kontakt@eskulapretkinia.pl

Czas trwania projektu : 01.01.2022r. – 30.06.2023r.

*Pierwszeństwo udziału w Programie mają osoby powyżej 50 roku życia.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

DOSTĘPNOŚĆ PLUS

NZOZ Eskulap jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 472 410, 00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać z USG i innego nowoczesnego sprzętu medycznego. Łatwiej będzie im dostać się z zewnątrz do placówki, dostać się do gabinetów lekarski i zabiegowych, korzystać z przystosowanej do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych rejestracji czy klimatyzacji w części zdrowej pediatrycznej. Również pacjenci ze szczególnymi potrzebami uzyskają u nas pomoc fachowego, wyszkolonego personelu.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

CZERNIAK - TO WIDZĘ

PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ SKÓRY
„CZERNIAK – TO WIDZĘ”

NZOZ ARTMEDIS wraz z NZOZ ESKULAP w Łodzi zaprasza do zapoznania się z założeniami Programu Profilaktyki Nowotworowej Skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego „Czerniak – to widzę” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

DLA KOGO?

Program jest skierowany dla osób w wieku 18-64 , aktywnych zawodowo oraz mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie Łodzi lub powiatów: pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, sieradzkiego, mających podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwory skóry lub reprezentujących grupy zawodowe w największym stopniu narażone na czynnik rakotwórczy w postaci promieniowania UV. Do tych grup zawodowych można zatem zaliczyć osoby zatrudnione w rolnictwie, budownictwie, leśnictwie czy też łowiectwie.
Ponadto Projekt adresowany jest do specjalistów świadczących usługi medyczne, kosmetyczne, rehabilitacyjne, mogących propagować profilaktykę czerniaka. Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku udzielonych świadczeń zdrowotnych.

CELE PROGRAMU

Głównym celem Projektu jest wzrost szans na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej 1150 mieszkańców m. Łodzi oraz powiatów: pabianickiego, zduńskowolskiego, łaskiego i sieradzkiego będących w grupie podwyższonego ryzyka (w tym zawodowego) zachorowania na nowotwory skóry – w wyniku wdrożenia (do 30.09.2023r.) przez podmioty działalności leczniczej: ARTMEDIS S.c. w partnerstwie z ESKULAP S.c. „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców woj. łódzkiego”. Dodatkowym celem Projektu jest podniesienie wiedzy, świadomości i w efekcie zmiana zachowań mieszkańców ww. powiatów i m. Łodzi, w kierunku eliminowania czynników ryzyka zachorowania na
nowotwory skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO PROJEKTU

 • Miejsce zamieszkania, wykonywania aktywności zawodowej lub naukowej: miasto Łódź oraz powiaty: pabianicki, zduńskowolski, łaski i sieradzki ( osoby aktywne zawodowo lub deklarujące
  powrót na rynek pracy)
 • Wiek: 18-39 ( dla których opalanie jest formą rekreacji i sposobem na dbanie o młody wygląd )
 • Wiek: 40-64 ( osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia nowotworów skóry lub ryzyka zawodowego czyli zatrudnione w rolnictwie, budownictwie, leśnictwie, rybołówstwie czy też łowiectwie)
 • Specjaliści świadczący usługi medyczne, kosmetyczne, rehabilitacyjne, którzy chcą propagować profilaktykę czerniaka, poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie

KRYTERIA WYŁĄCZENIA Z PROJEKTU

 • osoby, które mają zdiagnozowany nowotwór skóry
 • osoby, które uczestniczą w Programie ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolskim programie profilaktyki nowotworów skóry lub innym wojewódzkim Programie z tego zakresu
 • osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeszły konsultację dermatologiczną i/lub badanie dermatoskopem/wideodermatoskopem w ramach NFZ

REKRUTACJA I FORMY REALIZACJI PROJEKTU

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Rejestracją Przychodni Eskulap, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00-18.00 w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 61
e-mail: kontakt@eskulapretkinia.pl

oraz

z Biurem Projektu Przychodnia Artmedis, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-16.00 w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 61
telefon: 789-042-009
e-mail: projektunia@artmedis.com.pl

Uczestnictwo w Programie daje Pacjentowi możliwość skorzystania z warsztatów edukacyjnych, które wyjaśnią negatywne skutki opalania i korzystania ze sztucznego promieniowania UV – solarium, wskażą sposoby zmniejszenia ryzyka zachorowania. W uzasadnionych przypadkach Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu. Czas trwania projektu od 01.04.2022r. do 30.09.2023r.

ZADZWOŃ – 789 042 009