Programy Unijne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

 

PROGRAMY UNIJNE

RAK NA WSPAK

PROGRAM REHABILITACYJNY DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
“RAK NA WSPAK”

NZOZ ESKULAP w Łodzi zaprasza do zapoznania się z założeniami Programu Rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego “RAK NA WSPAK”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

DLA KOGO?
Program skierowany jest do grupy 105 pacjentów w wieku aktywności zawodowej (15+) z terenu województwa łódzkiego, będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz do osób pragnących wrócić na rynek pracy dzięki otrzymanym świadczeniom rehabilitacyjnym. W Programie nie mogą brać udziału osoby posiadające orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy oraz korzystające z rehabilitacji w ramach środków publicznych w chwili deklarowania chęci udziału w Programie.

CELE PROGRAMU
Udział w Programie ma na celu poprawę stanu psychofizycznego Uczestników oraz ich szybszy powrót do aktywności życiowej, w tym również zawodowej. Realizacja Programu przebiega zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA I FORMY REALIZACJI PROJEKTU
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, codziennie w godzinach od 8.00-16.00 w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 61
telefon 510 182 755
e-mail: rehabilitacja@eskulapretkinia.pl

Istnieją dwie ścieżki umożliwiające przystąpienie do Programu:

  • Pacjent spełniający kryteria uczestnictwa zostaje skierowany do udziału w Programie przez lekarza prowadzącego (onkolog, chirurg onkolog, torakochirurg, chemioterapeuta, radioterapeuta, neurochirurg, ortopeda, ginekolog itp.)
  • Pacjent zgłasza się do Biura Projektu, po spełnieniu wstępnej kwalifikacji kierowany jest na konsultacje do lekarza onkologa, który wydaje decyzje o włączeniu do programu. Następnie pacjent kierowany jest na wizytę u lekarza rehabilitacji medycznej, który ustala Indywidualny Plan Rehabilitacji.

Uczestnictwo w Programie daje Pacjentowi możliwość skorzystania z najbardziej skutecznych form utrzymania/powrotu do sprawności fizycznej dzięki zabiegom rehabilitacyjnym z elementami indywidualnej edukacji zdrowotnej. Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych i obejmuje od 4 do 10 procedur dziennie (w zależności od potrzeb Pacjenta). Po każdej z serii zabiegów odbędzie się lekarska porada rehabilitacyjna, której celem jest stwierdzenie zasadności dalszej rehabilitacji (lub jej modyfikacja). W ramach Programu przewidziana została też specjalistyczna pomoc ze strony psychologa/seksuologa, psychoterapeuty, logopedy oraz dietetyka. W uzasadnionych przypadkach Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu.

Czas trwania projektu do 30.11.2021r.