Poradnia dla dorosłych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

 

PORADNIA DLA DOROSŁYCH

LEKARZE RODZINNI

dr Agnieszka Szporek-Goczał

dr Agnieszka Szporek-Goczał

Specjalista medycyny rodzinnej.

Absolwentka Łódzkiej Akademii Medycznej, w 2000r otrzymała tytuł specjalisty med. rodzinnej. Profesjonalna opieka medyczna dla pacjenta w każdym wieku.

dr Wioletta Konefał

dr Wioletta Konefał

Specjalizuje się w Medycynie Rodzinnej.  Procesie diagnostycznym i leczniczym kieruje się aktualnymi standardami i wytycznymi. W swojej pracy zawodowej do każdego pacjenta podchodzi holistycznie. Szczególne zainteresowania medyczne to profilaktyka pierwotna i wtórna chorób cywilizacyjnych i psychiatria.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W POZ

Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza POZ, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badania biochemiczne i immunochemiczne:

 • sód;
 • potas;
 • wapń zjonizowany;
 • żelazo;
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);
 • stężenie transferyny;
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c);
 • mocznik;
 • kreatynina;
 • glukoza;
 • test obciążenia glukozą;
 • białko całkowite;
 • proteinogram;
 • albumina;
 • białko C-reaktywne (CRP);
 • kwas moczowy;
 • cholesterol całkowity;
 • cholesterol-HDL;
 • cholesterol-LDL;
 • triglicerydy (TG);
 • bilirubina całkowita;
 • bilirubina bezpośrednia;
 • fosfataza alkaliczna (ALP);
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
 • amylaza;
 • kinaza kreatynowa (CK);
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 • czynnik reumatoidalny (RF);
 • miano antystreptolizyn O (ASO);
 • hormon tyreotropowy (TSH);
 • antygen HBs-AgHBs;
 • VDRL;
 • FT3, FT4;
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza (całkowity, wolny)

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
 • ilościowe oznaczanie białka;
 • ilościowe oznaczanie glukozy;
 • ilościowe oznaczanie wapnia;
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne;
 • pasożyty;
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR);
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem;
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
Diagnostyka ultrasonograficzna:

 • głowy/szyi (88.713 USG tarczycy i przytarczyc, 88.715 USG węzłów chłonnych i szyi, 88.717 USG ślinianek, 88.719 USG krtani);
 • klatki piersiowej (88.732 USG piersi, 88.733 USG płuc, 88.735 USG śródpiersia, 88.734 USG jamy opłucnej, 88.738 USG klatki piersiowej, 88.739 USG klatki piersiowej – inne);
 • przewodu pokarmowego (88.743 USG przełyku, 88.749 USG przewodu pokarmowego – inne);
 • układu moczowego (88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego);
 • brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, 88.763 USG gruczołu krokowego);
 • inna diagnostyka ultrasonograficzna (88.790 USG węzłów chłonnych, 88.799 USG moszny, w tym jąder i najądrzy).

Spirometria.
Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcie czaszki;
 • zdjęcie zatok;
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

 • gastroskopia;
 • kolonoskopia.

INIEKCJE

W Przychodni Eskulap można dokonać iniekcji domięśniowych i dożylnych (podawanie leków itp.)

EKG

Przychodni Eskulap jest możliwość wykonania następujących badań:

Elektrokardiografia (EKG) – to  rejestracja elektrycznej czynności serca, pozwalająca na rozpoznanie chorób mięśnia sercowego

WIZYTY POŁOŻNEJ

Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem.

Opieka nad kobietą w ciąży – Położna prowadzi edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego. Począwszy od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, położna prowadzi edukację przedporodową.

SPIROMETRIA

Przychodni Eskulap można wykonać spirometrię czyli pomiar oddychania. Jest to badanie pomocne w diagnostyce chorób układu oddechowego w szczególności astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (tzw. POChP). Skontaktuj się z nami w celu odpowiedniego przygotowania się do badania.