DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

 

PORADNIA DLA DOROSŁYCH

dr Agnieszka Szporek-Goczał

doktor Agnieszka Szporek-Goczałdr Agnieszka Szporek-Goczał

Specjalista medycyny rodzinnej.

Absolwentka Łódzkiej Akademii Medycznej, w 2000r otrzymała tytuł specjalisty med. rodzinnej. Profesjonalna opieka medyczna dla pacjenta w każdym wieku.

dr Małgorzata Kobylańska-Bugała

doktor Małgorzata Kobylańska-Bugaładr Małgorzata Kobylańska-Bugała – specjalista chorób wewnętrznych.

Lekarz z wieloletnim doświadczeniem w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych: zaburzeń lipidowych, zaburzeń przemiany kwasu moczowego, cukrzycy, nadwagi, chorób układu sercowo-naczyniowego w tym nadciśnienia tętniczego oraz chorób układu ruchu (osteopenia, osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa).

Uczestnik wielu konferencji, sympozjów, zjazdów, warsztatów o tematyce zaburzeń metabolicznych i ich powikłań.

Uważa, że podstawą zdrowia jest odpowiedzialny styl życia. Prywatnie miłośniczka podróży po kraju i najdalszych zakątków świata.

dr Beata Muszyńska-Kobusińska

Doktor Beata Muszyńska - Kobusińska

Doktor Beata Muszyńska – Kobusińska – specjalista chorób wewnętrznych – I stopień interna.

Lekarz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w poradniach POZ oraz na oddziałach szpitalnych.

Specjalizuje się w opiece medycznej pacjentów dorosłych z zaburzeniami metabolicznymi, lipidowymi, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, dną moczanową, osteoporozą, chorobami zwyrodnieniowym.

Posiada wiedzę i praktykę w prowadzeniu chorych po zabiegach bariatrycznych. Systematycznie aktualizuje wiedzę podczas konferencji medycznych o tematyce diabetologicznej i kardiologicznej.

Uważa, że profilaktyka chorób cywilizacyjnych jest podstawą pracy lekarza. Kładzie szczególny nacisk na prozdrowotny tryb życia. Prywatnie miłośniczka boksu i długich spacerów z rodziną i psem.

dr Anna Mietlińska

doktor Anna Mietlińska

dr Anna Mietlińska

Lekarz z wieloletnim stażem zawodowym w POZ, a wcześniej na oddziałach szpitalnych chorób wewnętrznych, w tym schorzeń cywilizacyjnych, zaburzeń metabolicznych, nadciśnienia tętniczego, chorób płuc, chorób narządu ruchu.

Wiedzę pogłębia poprzez udział w kongresach, sympozjach i zjazdach o tematyce z dziedziny chorób wewnętrznych w tym chorób płuc.

Uważa, że w kontaktach z pacjentem ważne są wzajemne relacje oraz edukacja w dziedzinie profilaktyki chorób.

Prywatnie kocha zwierzęta – opiekuje się 8 – letnią kotką, miłośniczka poznawania nowych miejsc w kraju i Europie

dr Zofia Lasocińska

Doktor Zofia Lasocińska – Lekarz specjalista pediatrii

Lekarz z wieloletnim stażem zawodowym w POZ.

Absolwentka Łódzkiej Akademii Medycznej, ukończyła I i II stopień specjalizacji z Pediatrii.

Uczestniczy w wielu kongresach, sympozjach by móc poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Zawsze służy dobrą radą i nigdy nie odmawia pomocy.

dr Elżbieta Skrzypczak

Doktor Elżbieta Skrzypczak – Lekarz Rodzinny

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.

W 1987 r ukończyła studia i uzyskała I stopień specjalizacji Chorób Wewnętrznych i II stopień specjalizacji Lekarz Rodzinny.

Uczestniczy w licznych szkoleniach, kongresach i zjazdach poszerzając swoją wiedzę.

Dużą motywacją do pracy jest zadowolenie, uśmiech i poprawa komfortu każdego Pacjenta. Ceni sobie zaangażowanie, skrupulatność, życzliwość i uśmiech swych współpracowników, co pozwala na indywidualne podejście do każdego Pacjenta. W wolnym czasie lubi długie spacery, wędrówki po górach, zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc i ludzi oraz dobrą książkę.

Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem.

Opieka nad kobietą w ciąży – Położna prowadzi edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego. Począwszy od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, położna prowadzi edukację przedporodową.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W POZ

Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza POZ, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badania biochemiczne i immunochemiczne:

 • sód;
 • potas;
 • wapń zjonizowany;
 • żelazo;
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);
 • stężenie transferyny;
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c);
 • mocznik;
 • kreatynina;
 • glukoza;
 • test obciążenia glukozą;
 • białko całkowite;
 • proteinogram;
 • albumina;
 • białko C-reaktywne (CRP);
 • kwas moczowy;
 • cholesterol całkowity;
 • cholesterol-HDL;
 • cholesterol-LDL;
 • triglicerydy (TG);
 • bilirubina całkowita;
 • bilirubina bezpośrednia;
 • fosfataza alkaliczna (ALP);
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
 • amylaza;
 • kinaza kreatynowa (CK);
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 • czynnik reumatoidalny (RF);
 • miano antystreptolizyn O (ASO);
 • hormon tyreotropowy (TSH);
 • antygen HBs-AgHBs;
 • VDRL;
 • FT3, FT4;
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza (całkowity, wolny)

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
 • ilościowe oznaczanie białka;
 • ilościowe oznaczanie glukozy;
 • ilościowe oznaczanie wapnia;
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne;
 • pasożyty;
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR);
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem;
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
Diagnostyka ultrasonograficzna:

 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG ślinianek
 • USG nerek, moczowodów i pęcherza moczowego
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
 • USG obwodowych węzłów chłonnych

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcie czaszki;
 • zdjęcie zatok;
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

 • gastroskopia;
 • kolonoskopia.

INIEKCJE

W Przychodni Eskulap można dokonać iniekcji domięśniowych i dożylnych (podawanie leków itp.)

EKG

Przychodni Eskulap jest możliwość wykonania następujących badań:

Elektrokardiografia (EKG) – to  rejestracja elektrycznej czynności serca, pozwalająca na rozpoznanie chorób mięśnia sercowego

SPIROMETRIA

Przychodni Eskulap można wykonać spirometrię czyli pomiar oddychania. Jest to badanie pomocne w diagnostyce chorób układu oddechowego w szczególności astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (tzw. POChP). Skontaktuj się z nami w celu odpowiedniego przygotowania się do badania.