Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), pragniemy przekazać Państwu następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Edyta Pankowska-Pryt – wspólnik spółki ESKULAP S.C. Edyta Pankowska-Pryt, Janina Pankowska, Mateusz Pryt z siedzibą w Łodzi (94 – 054) ul. Kusocińskiego 61, tel. 42 252 10 90. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych – p. Aleksandrą Rosińską dostępną pod adresem mailowym: iod@koliber-doradztwo.pl.

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • Poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie eskulapretkinia.pl – w celu udzielenia skutecznej odpowiedzi na zapytania złożone poprzez ten formularz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
 1. Odbiorcy danych osobowych:
  • Państwa zapytania przekazywane za pośrednictwem strony eskulapretkinia.pl są udostępniane firmom świadczącym usługi informatyczne (usługi hostingowe, wsparcie techniczne w zakresie prowadzenia strony), z których korzystamy aby nasza strona działała sprawnie i prawidłowo. Zapytania te nie są zamieszczane na stronie internetowej i nie będą widoczne dla osób odwiedzających stronę;
  • Nie przekazuję Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 1. Okres przechowywania danych osobowych
  • Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie eskulapretkinia.pl będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub skutecznego rozwiązania sprawy będącej przedmiotem zapytania;
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO;
  • usunięcia danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2).
 1. Dobrowolność/wymóg przekazania danych:
  • Korzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie eskulapretkinia.pl jest dobrowolne jednak brak podania danych niezbędnych do skutecznego przesłania formularza będzie skutkował brakiem możliwości udzielenia przeze mnie odpowiedzi;
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie:

Nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.