Eskulap spółka cywilna zawiadamia, iż poszukuje dostawcy sprzętu komputerowego oraz klimatyzacji – wyposażenia serwerowni.

Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa niżej wymienionych sprzętów wraz z usługą konfiguracji i montażu urządzeń komputerowych takich jak:

I. Sprzęt komputerowy:

  1. Serwer bazydanych PostgreSQL, – 1szt;
  2. Urządzenie FortiGate -1 szt;
  3. Przełączniki zarządzalne – 3szt;
  4. Serwer plików Synology wraz z dyskami – 1szt;
  5. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne z funkcją skanowania do zasobów sieciowych -1szt;
  6. Zestaw komputerowy All in One wraz z myszą i klawiaturą oraz czytnikiem e-dowodów – 5 szt;
  7. Drukarka monochromatyczna – 5szt.
  8. Punkt dostępowy WI-FI – 1szt.

oraz dostawa i montaż
II. Klimatyzacji – wyposażenia serwerowni.

Termin składania ofert
do dnia 27-01-2023

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
a.andryszczak@eskulapretkinia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Andryszczak

Miejsce realizacji zamówienia
NZOZ ESKULAP
Kusocińskiego 61
94-054 Łódź

Kod CPV
30236000-2
45331000-6

Orientacyjna wartość zamówienia:
Ad. I – 120.000,00 zł
Ad. II – 9 500,00 zł

Harmonogram realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji zamówienia to maj/czerwiec 2023 r.

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena.

Ogłoszenie wyników:
30-01-2023
Tablica ogłoszeń w przychodni NZOZ ESKULAP ul. Kusocińskiego 61 w Łodzi.